Elisabeth Edith
Buikdans & Gezond bewegen Barneveld | Ede

Algemene voorwaarden danslessen

De “algemene voorwaarden lessen” zijn van toepassing op alle wekelijkse danslessen, privé lessen, proeflessen, kennismakingsworkshops, vrije inloopsessies, bloklessen en losse lessen (hierna te noemen ‘danslessen’) die worden aangeboden en uitgevoerd door Elisabeth Edith.

‘Cursist’ zijn afnemers van de dienst, die zich hebben ingeschreven. ‘Deelnemer’ zijn klanten die interesse hebben om de dienst af te nemen/ zich nog niet hebben ingeschreven of deelnemen aan vrije inloopsessies of kennismakingsworkshop. ‘Elisabeth Edith’ duidt het bedrijf aan. ‘(Dans)docente’ is de docente die de dansles uitvoert. Dit kan een andere docente zijn dan Elisabeth Edith Blei.


Artikel 1:  Algemeen
1. De opgestelde algemene voorwaarden van Elisabeth Edith zijn van kracht vanaf het moment van (digitaal) schriftelijke aanmelding voor de lessen en duren tot eind van de overeenkomst. 
2. Elisabeth Edith behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Elisabeth Edith is daarbij verplicht cursisten in te lichten over de wijzigingen.
3. Elisabeth Edith is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van typfouten op haar website, flyers en/of folders. 

Artikel 2:  Deelname lessen
1. Cursist/Deelnemer dient 16 jaar of ouder te zijn om aan de lessen deel te nemen.
2. Wanneer de cursist tussen de 16 en 18 jaar is, dient deze een schriftelijke toestemming van ouder(s) of voogd in te dienen voor aanvang van de eerste proefles/dansles.
3. Deelname aan de bloklessen, losse lessen en wekelijkse danslessen voor (half) gevorderden is alleen toegestaan nadat het dansniveau van de cursist/deelnemer door Elisabeth Edith is beoordeeld.
4. Deelname aan danslessen is geheel voor eigen risico. Cursist/Deelnemer is verplicht de huisregels voor de lessen en van de desbetreffende leslocatie op te volgen.
5. Per locatie gelden er verschillende huisreglementen. Elisabeth Edith behoudt het recht om de huisregels te wijzigen, ook gedurende de overeenkomst, ter behoeven van de veiligheid van de cursist.
6.  Cursist is verplicht aan de voorgeschreven kledingvoorschriften te voldoen.
7. Bij calamiteiten is de cursist/deelnemer verplicht om de aanwijzingen van de docente en het personeel van de desbetreffende locatie op te volgen.
8. Wanneer de cursist/deelnemer onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, wordt deze van de dansles uitgesloten. Er vindt geen restitutie plaats.
9. Van de cursist/deelnemer wordt verwacht de algemene hygiëne regels in acht te nemen.

Artikel 3: Proefles
1. Het volgen van proeflessen is alleen mogelijk bij jaarcursussen.
2. Cursist/deelnemer kan éénmalig gebruikmaken van de proeflesregeling.
3. De proeflesregeling bevat het vrijblijvend en kosteloos kunnen volgen van twee lesuren, in twee aaneensluitende weken, met mogelijkheid tot het volgen van de derde en vierde les als ‘losse les’. Bij aansluitend afname van lesblok ontvangt deelnemer les drie en vier als reguliere les. 
4. Het volgen van proeflessen is op elk moment van het jaar mogelijk na aanmelding en bevestiging door Elisabeth Edith op welke dagen/lessen de proefles wordt afgenomen.
5. Deelnemer dient na de dansles eventueel uitgedeeld lesmateriaal/-documenten weer in te leveren bij de dansdocente.
6. Besluit de deelnemer de derde en vierde les nog te willen proefdraaien, dan worden deze lessen beschouwd als losse lessen. Hiervoor geldt het ‘losse les’- tarief. Bij inschrijving voor het lesblok (geldig bij afname van minimaal 3 lessen) of aansluitend volgend lesblok, ontvangt deelnemer les drie en vier als reguliere les. Korting wordt verrekend op de factuur.

Artikel 4:  Instromen danslessen
1. Cursist/Deelnemer kan elders in het jaar of blok (opnieuw) instromen, mits met toestemming van Elisabeth Edith.
2. Na les vijf (per lesblok) kan Elisabeth Edith instroming weigeren. Instroming kan dan weer plaatsvinden vanaf les 1 in het nieuwe lesblok.
3. Wanneer de deelnemer niet in een lopend lesblok kan instromen, geldt de verrekening van losse les 3 en 4 voor het inschrijven van het volgend lesblok.

Artikel 5:  Annuleren/inhalen lessen
1. Het annuleren van de inschrijving is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de eerste les.
2. Wanneer de cursist/deelnemer afwezigheid meldt voor aanvang van de les, kan cursist/deelnemer de les op een ander moment inhalen.
3. Bij inschrijving voor een volledig lesblok geldt de volgende regeling voor gemiste lessen;
- cursist heeft, bij het tijdig afmelden voor de les, recht op twee inhaallessen per lesblok.
- bij twee of meer lesuren per week, kan de cursist de inhaallessen volgen bij een ander lesuur. Kan de cursist niet op overige lesuren, dan vervalt de mogelijkheid tot het volgen van inhaallessen. Restitutie van de gemiste lessen is niet mogelijk.
- bij één lesuur per week regelt Elisabeth Edith twee inhaalmomenten. Kan de cursist niet op geplande dagen/uren, dan vervalt de mogelijkheid tot het volgen van inhaallessen. Restitutie van de gemiste lessen is niet mogelijk.
4. Het annuleren van een geboekte losse les is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de les.
5. Bij afmelden van een geboekte losse les binnen 24 uur voor aanvang, kan cursist de boeking verplaatsen, mits het om éénzelfde lessoort gaat. Restitutie is niet mogelijk.
6. Het inhalen of volgen van vervangende (gratis) lessen door deelnemers is niet mogelijk.

Artikel 6:  Omgang medische gegevens en privacy
1. De cursist/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van zijn/haar gezondheid. Cursist/deelnemer wordt geadviseerd om fysieke klachten/aandoeningen/blessures die het bewegen beperken te melden bij de dansdocente. 
2. Fysieke klachten/aandoeningen/blessures kunnen vlak voor aanvang van de les bij de dansdocente worden gemeld.
3. Medicatiegebruik dat de motoriek, het evenwicht en/of bloeddruk beïnvloeden, dienen bij de dansdocente te worden gemeld.
4. Elisabeth Edith is verplicht zich te houden aan het medisch beroepsgeheim. Medische gegevens van cursisten/deelnemers worden niet doorgegeven aan derden, noch aan medecursisten.
5. Medische gegevens van cursisten/deelnemers die een eenmalige workshop volgen worden na de workshop vernietigd.
6. Gegevens van cursisten die wekelijkse danslessen volgen worden opgeslagen volgens de AVG-wet en privacy verklaring.
7. Gegevens worden 10 jaar bewaard (wettelijk verplicht). Voor het laten verwijderen van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacy verklaring van Elisabeth Edith.

Artikel 7:  Betaling
1. Deelname aan danslessen is alleen rechtsgeldig wanneer betaling is voldaan, met uitsluiting van gratis te volgende danslessen.
2. Elisabeth Edith behoudt het recht tarieven te wijzigen, met uitzondering van de overeenkomstperiode.
3. Na inschrijving is de cursist verplicht tot betaling.
4. De cursist dient de betaling voor aanvang van de (eerste) dansles te voldoen.
5. Contant betaling voor aanvang van de dansles is alleen mogelijk na overleg met Elisabeth Edith.
6. Is de cursist nalatig met betaling, dan heeft Elisabeth Edith het recht de cursist toegang tot de dansles(sen) te weigeren.
7. Op gemiste lessen is geen restitutie mogelijk.

Artikel 8:  Promotie en beeldmateriaal
1. Het is niet toegestaan om tijdens de danslessen foto-, video- of audiomateriaal op te nemen.
2. Het is niet toegestaan beeldmateriaal van Elisabeth Edith ongevraagd te bewerken en te publiceren. 
3. Deelnemers mogen niet ongevraagd het logo van Elisabeth Edith voeren ter ondersteuning van zelfontworpen promotiemateriaal.

Artikel 9:  Lesmateriaal
1. Het is niet toegestaan om lesmateriaal, welke wordt gebruikt in de danslessen van Elisabeth Edith, te kopiëren en te publiceren. 

De algemene voorwaarden lessen zijn voor het laatst gewijzigd op: 01-aug-2019

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram