Elisabeth Edith
Buikdans & Gezond bewegen Barneveld | Ede

Privacy verklaring

Elisabeth Edith, gevestigd aan Wethouder Rebellaan 108, 7331 KA Barneveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Elisabeth Edith, Wethouder Rebellaan 108, 7331 KA Barneveld

www.elisabeth-edith.nl wordt gehost door Hostnet bv gevestigd aan De Ruyterkade 6, 1013 AA te Amsterdam. 

Tussen de partijen is een verwerkingsovereenkomst van kracht. 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Elisabeth Edith verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elisabeth Edith verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elisabeth Edith verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Correspondentie
- Het afnemen/opvragen van onze diensten
- Opstellen contracten/overeenkomsten/toestemmingsverklaringen
- Deelnamelijsten voor workshops
- Afhandelen van uw betalingen
- Administratie
- Oefentherapeutische verslaglegging

www.elisabeth-edith.nl wordt gehost door hostnet bv. De volgende gegevens worden gebruikt om de website te laten werken naar behoren en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen te onthouden:
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

4. Geautomatiseerde besluitvormng

Elisabeth Edith neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elisabeth Edith) tussen zit. Elisabeth Edith gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Programma/systeem

Functie

Facebook plug-in

Voor het gemakkelijk delen van website pagina’s op uw Facebook pagina

Google Analytics

Analytische cookie die websitebezoek meet

Google Consent

Verzamelt de beschikbare cookies van de website

Google NID

Beheert uw voorkeursinstellingen (zoals taal)

Instagram plug-in

Voor het tonen van recente berichten op de website.

Youtube

Voor het direct afspelen van video’s op het Youtube kanaal van Elisabeth Edith. 


5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elisabeth Edith bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende diensten: 

Dansoptredens, workshops, lessen
- Contracten, overeenkomsten, correspondentie en facturen worden 7 jaar bewaard
- Resultaten van geanonimiseerde enquêtes worden  maximaal 7 jaar bewaard
- Toestemmingsverklaringen worden 7 jaar bewaard
- Foto’s en beeldmateriaal worden voor onbepaalde tijd bewaard (zie punt 6 voor de omgang met media)


6. Omgang media

Als media beschouwt Elisabeth Edith foto’s en video’s. Wij handhaven uw privacy door:

Workshops/lessen
Ter promotie, bevordering van het leerproces of gedenkwaardigheid kan er van workshops/lessen beeldmateriaal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan verschijnen op de website, folders, Facebook, Instagram of verzonden per mail. Voor het (online) publiceren van beeldmateriaal wordt eerst toestemming gevraagd.


7. Delen van persoonsgegevens met derden

Elisabeth Edith verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elisabeth Edith blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elisabeth-Edith.nl (gehost door Hostnet BV) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Elisabeth Edith/Hostnet BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Naam

Functie

www.elisabeth-edith.nl
beng_proxy_session

Technische cookie om de werking van de website te ondersteunen.

GoogleGoogle Consent

CONSENT

Verzamelt de beschikbare cookies van de website

Google NID

NID

Beheert uw voorkeursinstellingen (zoals taal)

Google Analytics

_utma

Analytische cookie die websitebezoek meet

Hostnet
HostnetSession

Technische cookies om de werking van de website te ondersteunen.

_ga

-

-

_gax_UA-559898-17

-

-

_gid

-

-

_vis_opt_s

-

-

_vis_opt_test_cookie

-

-

_vwo_uuid_v2

-

-

cookie_preference

-

-

flow-entry

-

-

Websitemaker.hostnet.nl

-

-


SAM_SESSION

Technische cookies om de werking van de website te ondersteunen.

beng_proxy_sessionvidYou tubewww.youtube-nocookie.com

www.youtube-nocookie.com

Voor lokale opslag en sessie opslag van video’s 


9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisabeth Edith en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Elisabeth.e.blei@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:
- Pasfoto
- MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
- Paspoortnummer
- Burgerservicenummer (BSN). 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elisabeth Edith wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elisabeth Edith neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elisabeth-edith.nl

Elisabeth Edith behoudt het recht om de privacy verklaring te wijzigen. Wanneer u gedurende periode van wijziging een dienst afneemt bij Elisabeth Edith, wordt u hierover op de hoogte gesteld.


De privacy verklaring is gewijzigd op 4 februari 2020.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram